Aanpassen rapportages

De Excel Controller levert enkele standaard rapportages, zodat u direct aan de slag kunt gaan wanneer het u uitkomt. Deze rapportages zijn veel al gemaakt mbv draaitabellen. Stel u wilt een winst en verliesrekening rapportages op verschillende manieren weergeven. Bijvoorbeeld:

 1. Resultatenrekening per jaar (meerdere jaren naast elkaar)
 2. Resultatenrekening per maand
 3. Resultatenrekening zonder grootboekrekeningen detail

Eerst download u het rapport van de volgende website https://exactonlinecontroller.nl/download-exact-online-rapportages.
U heeft dan de volgende mogelijkheden, om dit realiseren, 

 1. Download het rapport van de website, pas de opstelling aan en sla het iedere keer op onder een andere naam>
  Nadeel je hebt 3 losse rapportages.
 2. Kopieer de tabbladen 2x en pas de opstelling aan. 
  Nadeel je moet iedere keer ieder tabblad opnieuw vernieuwen.
 3. Kopieer alleen de draaitabel naar een nieuw tabblad en pas het overzicht aan. Hierna kan je dit tabblad binnen je werkboek zoveel als je wilt kopiëren.
  Wordt op het eerste tabblad de data vernieuwd dan gaat de andere draaitabellen automatisch mee.

Hieronder ziet je hoe je een draaitabel kan kopiëren. Ga op de draaitabel staan en vervolgens zie u een extra menubalk. Hiermee kunt u eenvoudig de draaitabel selecteren en daarna is het gewoon kopiëren en plakken in een nieuw werkblad,.

Zelf rapportages bouwen

Als u zelf een rapportages wilt gaan maken dan hebben we hieronder een verkorte uitleg hoe u zelf rapportages kunt gaan maken..

Uitleg popup schermen

Het bovenstaande scherm met aan de linkerkant alle niet geselecteerde items en aan de rechter kant de geselecteerde items krijgt u door in een cel een opmerking te maken. Dit opmerkingsveld dient te beginnen met POPUPSQL: hierna volgt het sql statement. Dit sql statement dient 2 kolommen te bevatten. De eerste kolom is de selectie waarde deze wordt verborgen.

POPUPSQL: Select D.Division ,D.Description As Administratie from dbo.Division D inner join (select distinct Division from GLAccounts) QselL on QselL.Division = D.Division order by D.Description

Fields: select top 1 * from Qsel_Financieel with (nolock)

POPUPSINGLESQL: SELECT distinct [FinYear] *100 + [FinPeriod] as Tijdvak FROM [dbo].[FinancialPeriods] with (nolock) order by 1 descKnop vernieuwen

Knop vernieuwen

bij de knop vernieuwen dient u te beginnen met Refresh_PT: om een draaitabel te vullen en gebruik Refresh_List: voor een lijst. Aangevuld met de SQL.

Bij Refresh_PT is het belangrijk dat er een lege draaitabel aanwezig op cel A18, u kunt deze uit onze excel modellen kopieren of onze templates aanpassen.

Bij Refresh_List kunt op regel 17 opmaak of formules maken deze worden tijdens het vullen van de lijst door gekopieerd.

Refresh_PT: SELECT Qsec.Administratie, Qsec.Boekstuknr, Qsec.Dagboek, Qsec.Datum, Qsec.status, Qsec.Jaar, Qsec.Periode, Qsec.Tijdvak, Qsec.Grootboek, Qsec.Level1, Qsec.Level2, Qsec.Level3, Qsec.Level4, Qsec.RegelOmschrijving, Bedrag , Qsec.Relatie, Qsec.Factuurnr @@PARAM04 FROM Qsel_Financieel AS Qsec where Qsec.Division in (@@PARAM01) and Soort <> ‘Balans’ and Tijdvak <= ‘@@PARAM03‘ and Jaar >= ‘@@PARAM02

Refresh_List: SELECT Administratie,
[Code]
,r.Description @@PARAM02
FROM [dbo].Items R
inner join
(select ltrim(str(dd.Hid)) + ‘ – ‘ + dd.[Description] as Administratie,
Division from
Division DD) DD on R.Division = dd.Division
where dd.Division in (@@PARAM01)
order by code

De parameters @@PARAMxx

De paramaters wij gebruiken in de sql van de draaitabellen en lijsten parameters, we hebben de mogelijk parameter 1 tm 10. deze worden in de sql als volgt gebruikt PARAM01.

PARAM01 deze komt van cel B3
PARAM02 deze komt van cel B4
PARAM03 enzovoorts

Met het bovenstaande kunt zelf de gegevens ophalen en bewerken, zonder gebruik te maken van power query.