Bijwerken topics Exact Online

Download het volgend bestand  20190706 EC_Onderhoud
Dubbelklikken op EC_Onderhoud.exe om het programma op te starten.

Kan deze vervolgens uit en volg de onderstaande handleiding.

Korte Handleiding EC Onderhoud

Na inloggen is het volgende scherm zichtbaar.

Onderwerpen uit Sync.

Aan de linkerkant is een overzicht van alle onderwerpen die niet in sync zijn met Exact Online.

  1. Complete Telling: Begin met deze optie als één van de CheckDate in tabel niet recent is. Alle onderwerpen van alle administraties worden nu opnieuw geteld.
  2. PartLoad: Na een eventuele complete telling deze optie gebruiken. Alle mutaties van de uit sync zijnde onderwerpen worden opgehaald. Over het algemeen zullen nu veel onderwerpen weer in sync zijn.
  3. FullLoad: Indien nog niet alle onderwerpen in sync zijn, moeten een aantal onderwerpen opnieuw volledig opgehaald worden.
    Voor financiële transacties worden in eerste instantie alleen de niet afgesloten regels opgehaald. Als blijkt dat ook dit niet voldoende is, nogmaals op deze knop klikken, waardoor alle financiële mutaties opgehaald worden.

Extra Controle Telling
Soms wordt een import onderbroken door een procesfout, met name bij langdurige imports. Tellingen worden dan ook niet meer bijgewerkt. Met deze knop wordt een extra telling gedaan van alle niet in sync staande onderwerpen. Herhaal de vorige bewerking (PartLoad of FullLoad).

Overzichten vernieuwen
Tijdens het ophalen worden de overzicht niet automatisch bijgewerkt. Met deze knop worden de overzichten bijgewerkt.

Verschil EC/Exact
Indien aangevinkt worden alleen de verschillen tussen tussen de EC Database en Exact Online weergegeven, uitgevinkt laat alle tellingen zien.

Auto Refresh Overzichten
Hiermee worden alle overzichten automatisch om de paar seconden bijgewerkt. Indien het programma niet meer functioneert, klik deze optie uit. De verschillende knoppen worden weer bruikbaar.

Budget bijwerken
Voor bedrijven die gebruik maken van budgetten, worden de budgetten van alle administraties opnieuw volledig geladen.

Openstaande Posten bijwerken
Met deze optie worden de openstaande posten (PayablesList en ReceivablesList) volledig opgehaald. LET OP: Deze onderwerpen hebben telling eigenschap. Een controle telling heeft dan ook geen toegevoegde waarde.

Geavanceerd
Hier kan per divisie en topic handmatig een batch aangemaakt worden.

Huidige verwerking

Aan de rechterkant zijn de huidige verwerkingen zichtbaar.

Het bovenste deel laat de huidige verwerkingen zien. Als deze voor een aantal seconden leeg is, zijn de verwerkingen klaar.

Het onderste deel laat alle verwerkingen van deze dag zien.

TIPS voor het lezen van huidige verwerkingen.

Zodra een keuze is gemaakt, wordt na het Overzicht vernieuwen de importstatus van de onderwerpen zichtbaar. Door regelmatig te vernieuwen kunt u de voortgang in de gaten houden.

De kolommen Laatste_Telling, Aantal_EOL en Aantal_DB geven de status weer van de laatste import.

De kolommen Start Import en Eind_Import geven aan wanneer de import van het onderwerp gestart is en wanneer deze klaar was.

Onderwerpen worden per administratie achterelkaar verwerkt. Aangezien Exact maximaal 60 aanvragen per minuut aankan, haalt de ExcelController één onderwerp per administratie tegelijkertijd op. Hierdoor kan het zijn dat niet alle acties direct zichtbaar zijn. Indien de kolom Eind_Import leeg is, betekend dat de import nog bezig is. De kolommen Import, Inserted, Updated, Deleted, LinesDel, LinesIns en FL_Delete geven de huidige status aan.

Indien de kolom Eind_Import leeg blijft en er geen wijzigingen meer plaatsvinden in de laatste kolommen (Import_Regel, Inserted enz). is de import afgebroken.
Ga eerst een extra controlle telling doen en start opnieuw de FullLoad.